فایل های دسته بندی سئوالات نهایی - صفحه 1

نمونه سوالات نهایی درس تاریخ دهم انسانی

دانلود نمونه سوالات نهایی درس تاریخ دهم انسانی مدرسه صدرا قزوین، در قالب فایل pdf ، بدون پاسخنامه، شامل 35 سوال ...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات نهایی (خرداد) نگارش مقطع دهم

دانلود نمونه سوالات نهایی (خرداد) نگارش مقطع دهم، در قالب فایل pdf بدون پاسخنامه. تایید شده در مدرسه صدرا قزوین کامل و جامع به صورت روان pdf 2صفحه ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات نهایی فارسی دهم انسانی

دانلود فایل نمونه سوالات نهایی فارسی دهم انسانی، در قالب فایل pdf، شامل 20 سوال، بدون پاسخ، در 3 صفحه. ارائه شده در مدرسه صدرا قزوین ...

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات نهایی زبان انگلیسی دهم

دانلود نمونه سوالات نهایی زبان انگلیسی دهم، شامل 40 سوال تستی در قالب فایل pdf در 2 صفحه، بدون پاسخنامه. سوالات تایید شده توسط مدرسه صدرا قزوین ...

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات کامل درس 16 تاریخ دهم انسانی

سوالات کامل درس 16 تاریخ دهم انسانی ، به صورت تصویر نوشته شده در کتاب، شامل 10 تصویر از کتاب، به همراه متن و پاسخ سوال درون تصویر.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال ادبیات فارسی سری 6

نمونه سوال ادبیات فارسی دوازدهم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال ادبیات فارسی دوازدهم سری 5

دانلود نمونه سوال ادبیات فارسی دوازدهم سری 5. این بخش حاوی یکی از نمونه سوال هایی است که عضو نمونه سوال ادبیات مجموعه دوم میباشد. کسانی که میخواهند فایل های تکی استفاده کنند این بخش برای آنها مفید است. تاکید میکنم این فایل یکی از دو فایلی است که در بخش های قبلی با عنوان نمونه سوال ادبیات فارسی ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال ادبیات فارسی دوازدهم سری 4

دانلود نمونه سوال ادبیات فارسی دوازدهم سری 4. این بخش حاوی یکی از نمونه سوال هایی است که عضو نمونه سوال ادبیات مجموعه اول میباشد. کسانی که میخواهند فایل های تکی استفاده کنند این بخش برای آنها مفید است. تاکید میکنم این فایل یکی از سه فایلی است که در بخش های قبلی با عنوان نمونه سوال ادبیات فارسی ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال ادبیات فارسی دوازدهم سری 3

دانلود نمونه سوال ادبیات فارسی دوازدهم سری 3. این بخش حاوی یکی از نمونه سوال هایی است که عضو نمونه سوال ادبیات مجموعه اول میباشد. کسانی که میخواهند فایل های تکی استفاده کنند این بخش برای آنها مفید است. تاکید میکنم این فایل یکی از سه فایلی است که در بخش های قبلی با عنوان نمونه سوال ادبیات فارسی ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی